Tachografy Stoneridge, Actia

Obsługą i naprawą tachografów zajmujemy się od 1999 roku. Potwierdzeniem wiedzy i kompetencji pracowników są stosowne certyfikaty ze szkoleń kadry oraz upoważnienia na wykonywanie działalności wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Zezwolenie nr UZ 33/2009 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji, napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym ? tachografów samochodowych (cecha PL 0010)

Zezwolenie nr 32/2006 na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzenia pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE)nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji

Upoważnienie nr UU9/2006 do legalizacji ponownej urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym ? tachografów samochodowych.

Kontakty

Lublin
tel: (48 81) 710 01 34
tel: (48 81) 710 01 30
fax: (48 81) 710 01 47
e-mail: tacho@raider.pl

Kierownik działu TACHO
Marek Salasa
kom.: 509 704 499
e-mail: marek.salasa@raider.pl

Nadzór
Paweł Tomasiak
kom.: 785 053 985
e-mail: pawel.tomasiak@raider.pl

 

Puławy
tel: (48 81) 888 10 08
kom: 512 319 740
e-mail: serwis.pulawy@raider.pl

Kierownik ds. Logistyki i Obsługi
Katarzyna Cieszyńska
kom.: 504 065 046
e-mail: katarzyna.cieszynska@raider.pl